STATİK

HAYALİNDEKİ OTOMOBİLİ TASARLA YARIŞMASI KURALLARI

01.07.2016 Cuma
 • 24 Nisan 2017 ile 15 Eylül 2017 tarihleri arasında www.otohaber.com.tr İnternet Sitesi (bundan sonra sadece ve kısaca "İnternet Sitesi" olarak anılacaktır.) ve "www.otohaber.com.tr/hayalindeki-otomobili-tasarla internet adresleri üzerinden (Bundan sonra sadece ve kısaca otohaber yarışma sayfası olarak anılacaktır.) "HAYALİNDEKİ OTOMOBİLİ TASARLA" isimli bir otomobil tasarım yarışması (Bundan sonra kısaca "Yarışma" olarak anılacaktır.) düzenlenecek ve bu yarışmaya katılanlar arasında dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecektir.
 • www.otohaber.com.tr/hayalindeki-otomobili-tasarla internet adresi üzerinden yapılacak Yarışma'ya katılacak katılımcılar, işbu katılım kurallarında yer alan kuralları/koşulları okuduklarını ve metinde belirtilen tüm kuralları kabul etmiş olduklarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 • Katılımcıların Yarışma'ya katılabilmeleri için özel olarak hazırladıkları otomobilin iç ve dış tasarımlarını yarışma sayfasında bulunan katılım formunu doldurduktan sonra yine aynı sayfada bulunan yükleme butonu vasıtasıyla gönderebilirler.
 • Katılımcılar, HAYALİNDEKİ OTOMOBİLİ TASARLA Yarışması'na birden fazla tasarımla katılabilirler. E-Posta ve normal posta üzerinden ya da elden ulaştırılan tasarımlar yarışmaya dahil edilmezler. Tasarımlar sadece yarışma sayfasındaki yükleme alanı üzerinden ulaştırılabilir.
 • Yarışmaya, yarışmacılar ancak bizzat kendi yapmış oldukları tasarımlarla katılabilirler.
 • Tasarım yarışmasına katılan yarışmacılar, tasarımlarıyla ilgili olarak her Turkuvaz Medya Grubu'na bağlı şirketlere yönelebilecek her türlü hak, talep, dava, cezai işlem, idari taleplerden, müeyyidelerden sorumlu olduklarını kabul ve taahhüt ederler.
 • Dereceye giren yarışmacılar tasarımlarının orijinal hallerini otohaber Dergisi ve / veya otohaber.com.tr'ye göndermekle yükümlüdür. Katılımcı, gönderdiği tasarımın www.otohaber.com.tr sayfalarında, otohaber Dergisi'nde, otohaber Dergisi'ne ait sosyal medya sayfalarında ve Turkuvaz Medya Grubu'na ait diğer mecralarda yayınlanmasını kabul etmiş sayılır.
 • Katılımcıların gönderdikleri her bir kategorideki iletilerin içerikleri, hukuka, kamu düzenine ve ahlak kurallarına uygunluk yönünden kontrol edildikten sonra, İnternet Sitesi yarışma sayfasında yayınlanacak ve İnternet Sitesi ziyaretçilerinin oylamasına açılacaktır. Oylama, her bir tasarımın altında bulunan oylama butonu üzerinden yapılacaktır.
 • Her iki kategoride ayrı olarak yapılacak halk oylamasında en fazla "oy" alan ilk 10 tasarım, jürinin değerlendirmesine sunulmaya hak kazanacaktır.
 • Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda her iki kategoride birinci olan tasarımların sahipleri aşağıda belirtilen ödül/ödüllerin sahibi olacaklardır.
  • - İç tasarım kategorisinin birincisi : Bir adet "Dell Latitude E5480 14" Notebook
  • - Dış tasarım kategorisinin birincisi : Bir adet "Dell Latitude E5480 14" Notebook
 • Katılımcılar, insan onuruna, temel hak ve hürriyetlere saygılı olmayan, gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleme ihtimali olan, kötü alışkanlıklara teşvik edici vb. nitelikteki iletilerin İnternet Sitesi editörleri tarafından değerlendirme dışı tutulacağını, bu konuda herhangi bir itiraz haklarının bulunmadığını, yarışmaya katılımdan peşinen feragat etmiş sayılacaklarını kabul etmektedirler. İletilerin içeriklerinin "uygunsuz" olup olmadığının kontrolüne ilişkin tüm yetki münhasıran TURKUVAZ MEDYA GRUBU'ndadır.
 • Yarışma sayfası üzerinden yapılan "halk oylaması" sonucu dereceye giren "iç tasarım" kategorisinden 10, "dış tasarım" kategorisinden 10 tasarım, jüri üyelerinin değerlendirmesine sunulacaktır. Yapılan değerlendirme sonucunda "İç tasarım" kategorisinde birinci olan tasarımın sahibi bir adet "Dell Latitude E5480 14" Notebook" ödülünün sahibi olacaktır. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda "Dış tasarım" kategorisinde birinci olan tasarımın sahibi bir adet "Dell Latitude E5480 14" Notebook" ödülünün sahibi olacaktır.
 • Yarışmaya katılımlar 24 Nisan 2017 tarihinde gece saat 00.01'de başlayıp 31 Temmuz 2017 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Yarışmanın halk oylaması ise 01 Ağustos 2017 tarihinde gece saat 00.01'de başlayıp 15 Eylül 2017 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Jürinin kararı ise 02 Ekim 2017 tarihinde açıklanacaktır.
 • Her iki kategoride halk oylaması sonucu "en yüksek oyu" alan ilk 10 tasarımın sahibi 16 Eylül 2017 tarihinde saat 10.00'da otohaber.com.tr'de ve yarışma sayfasında ilan edilecektir.
 • Jüri değerlendirmesi için dereceye giren yarışmacıların belirlenmesi esnasında "eşit sayıda oy almış" katılımcıların olduğunun tespiti halinde, katılımcılar arasından tasarımı zaman olarak daha önce gönderen katılımcı daha üst sırada yer alacaktır.
 • İki aşamalı olan yarışmanın ilk amacı; otohaber.com.tr yarışma sayfasına yüklenen tasarımlar içerisinden 15 Eylül 2017 tarihinde saat 23:59'a kadar yapılan halk oylaması neticesinde en yüksek puanı alan, "iç tasarım" ve "Dış tasarım" dallarındaki ilk 10 tasarımı belirlemektir. Yarışmanın ikinci aşamasında ise jürinin değerlendirmesine hak kazanan tasarımlar içinde "iç tasarım" ve "dış tasarım" kategorilerinde birinci olan tasarımın sahipleri 10. Maddede belirtilen ödüllerin sahibi olmaya hak kazanacaktır.
 • Turkuvaz Medya Grubu robot programlar kullandığı tespit edilen yarışmacıların, bu şekilde aldıkları "oyları"leri tek taraflı olarak iptal etme hakkını saklı tutar. Bu şekilde bir kullanımı tespit edilen yarışmacı, Turkuvaz Medya Grubu'ndan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul ederler.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Katılımcılar, yarışmaya ilk katılımları esnasında doldurmak zorunda oldukları "katılım formlarında" cep telefon numarası ve diğer istenilen iletişim bilgilerini eksiksiz olarak belirtmekle yükümlü olacaktır. Bu nedenle, katılımcıların söz konusu iletişim bilgilerini kontrol etmeleri, tam ve eksiksiz olarak sisteme girmeleri gerekmekte olup, bu husustaki tek sorumluluk münhasıran katılımcıların kendilerine ait olacaktır. Kazanan Katılımcılara dereceleri ve ödül teslimine ilişkin bilgileri, yarışmaya girişte beyan edilen cep telefonu numaraları ve mail adresleri vasıtasıyla bildirilecektir. Bu nedenle Katılımcılar, iletiyi gönderdikleri cep telefonu numarasının ve mail adresinin ödüllerini alabilmeleri için yegane iletişim adresleri olduğunu, cep telefonlarını sürekli olarak aranmaya açık halde bulundurmak ve cep telefonlarına ve mail adreslerine gelecek mesaj ve aramaları takip etme hususunda sorumluluğun kendilerinde olduğunu ve TURKUVAZ MEDYA GRUBU'nun katılımcıya ödülün süresinde ve/veya hiç ulaştırılamaması nedeniyle herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını peşinen kabul etmektedirler.
 • TURKUVAZ MEDYA GRUBU tarafından kazanan katılımcıya ödül teslimat bilgisi ile ilgili olarak cep telefonundan ulaşılmasını takiben, kazanan Katılımcıların sonuçlar açıklandıktan sonra belirtilecek tarihe kadar TURKUVAZ MEDYA GRUBU yetkilileri ile temasa geçmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde ulaşılamayan ve/veya ulaşıldığı halde TURKUVAZ MEDYA GRUBU ile irtibata geçmeyen Katılımcılar ödül hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
 • 16. 18 yaşından küçükler, söz konusu yarışmaya ancak ebeveynlerinin yazılı onayı katılabilir. Gerçekte 18 yaşından büyük olmayan ancak 18 yaşından büyük olduğunu beyan ederek yarışmaya katılan üyeler ödül kazansalar dahi bu haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.
 • Halk oylaması sonrasında dereceye giren tüm katılımcılar 16 Eylül 2017 tarihinde saat 10.00'da otohaber.com.tr ve ilgili yarışma sayfasında ilan edilecektir. Yarışmanın ikinci bölümündeki jüri değerlendirmesinin sonucu ise 02 Ekim 2017 tarihinde otohaber.com.tr ve ilgili yarışma sayfasında ilan edilecektir.
 • Ödüle hak kazanan Katılımcılar, elde ettikleri ödülü başka bir kişiye devredemeyecekleri gibi, ödülün bir başka ürünle değiştirilmesini ya da bedeli nispetinde para olarak ödenmesini de talep edemeyeceklerdir.
 • TURKUVAZ MEDYA GRUBU bünyesinde çalışan şirket personellerinin ve personellerin 3. dereceye kadar akrabalarının Uygulamaya hiçbir şekilde katılım hakkı bulunmamaktadır. Buna rağmen şirket personellerinin veya 3. dereceye kadar akrabalarının Uygulamaya katılması ve ödül kazanmaları halinde ilgili personel veya yakınları bu haklarından feragat etmiş sayılacak olup, İnternet Sitesi ve TURKUVAZ MEDYA GRUBU'na karşı herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunamayacaklardır.
 • TURKUVAZ MEDYA GRUBU'nun Uygulamanın kurallarında tek taraflı takdir hakkına dayalı olarak değişiklik yapma hakkı saklı olacaktır.
BİZE ULAŞIN