otohaber_logo
Sektörel
OSD ikinci sürdürülebilirlik raporunu açıkladı
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ikinci Otomotiv Ana Sanayi Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı.
OSD ikinci sürdürülebilirlik raporunu açıkladı

Türkiye’nin lokomotif sektörü olan ve ihracatta önemli bir pay elde eden otomotiv sanayiinin çatı kuruluşu görevini gören Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Otomotiv Ana Sanayi Sürdürülebilirlik Raporu ve Türkiye Otomotiv Sanayii Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Raporunu yayınladı. Dernek, otomotiv sektöründeki küresel gelişmeleri ve 2021-2022 yıllarına ait verilerle Türkiye Otomotiv Sanayi’sinin çevresel, sosyal ve yönetişimsel performansını içeren, Küresel Raporlama Girişim raporunun ikincisini (Global Reporting Initiative – GRI) standartlarına göre hazırladı ve kamuoyu ile paylaştı. Dünya genelinde sınırlı sayıda örneği bulunan rapor; Türk otomotiv ana sanayinin sürdürülebilirlik odağındaki yetkinlik seviyesine yol göstericilik yapıyor. Otomotivin her zaman uzun vadeli planlar yapan ve sürdürülebilirliği ön plana çıkaran bir sanayi kolu olduğunu söyleyen OSD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, “Bugün global konumumuz başarılı ancak iklim odaklı küresel politikaların hız kazandığı günümüzde, teknolojik dönüşümün yanı sıra dünya ticaret ortamındaki hızlı değişim ve bununla gelen belirsizlik ortamı uzun vadeli gündemimizi belirliyor. Bu dönüşüme uyumu ve riskleri doğru şekilde yöneterek küresel düzeydeki rekabetçiliğimizi mutlaka artırmamız gerekiyor. Tüm paydaşlarımızı da bu yönde teşvik etmeye çalışıyoruz. Ve tabii en iyi teknolojilerin uygulanması ile çevresel performansımız Avrupa’daki tesisler ile yarışır durumda. AB’deki otomotiv tesisleri bu limitlere geçiş yaparken, bizler de sürekli iyileşme prensibi ile üretim tesislerimizde çevresel performansımızı artırmak amacıyla yeni yatırımlara, iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz.”

Küresel rekabetçiliğimizi artırmalıyız!

“Bugün global konumumuz başarılı ancak iklim odaklı küresel politikaların hız kazandığı günümüzde, teknolojik dönüşümün yanı sıra dünya ticaret ortamındaki hızlı değişim ve bununla gelen belirsizlik ortamı uzun vadeli gündemimizi belirliyor. Bu dönüşüme uyumu ve riskleri doğru şekilde yöneterek küresel düzeydeki rekabetçiliğimizi mutlaka artırmamız gerekiyor. Tüm paydaşlarımızı da bu yönde teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu konudaki somut çalışmalarımızın en önemlilerinden biri olarak da, bu yıl ikincisini hazırladığımız çevresel, sosyal ve yönetişimsel performansımız ve 2021-2022 verilerini içeren ikinci Sürdürülebilirlik Raporumuzu hazırladık.”

Tesislerimiz, Avrupa’daki rakipleriyle yarışır durumda!

“AB’de Aralık 2020’de yayımlanan, otomotiv tesisleri boyahaneleri için Mevcut En İyi Teknikleri (MET) kullanılarak gelinebilecek limit değerlere göre Türk otomotiv sanayisi değerlendirildiğinde OSD üyelerinin tesislerinin Avrupa’daki tesisler ile yarışır durumda olduğu açıkça görülüyor. Ülkemizde otomotiv ana sanayi tesislerinin Avrupa’daki tesislere göre nispeten yeni olması ve en iyi teknolojilerin uygulanması ile çevresel performansımız Avrupa’daki tesisler ile yarışır durumda. AB’deki otomotiv tesisleri bu limitlere geçiş yaparken, bizler de sürekli iyileşme prensibi ile üretim tesislerimizde çevresel performansımızı artırmak amacıyla yeni yatırımlara, iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz.”

Atıkların yüzde 99’unu geri kazanıyoruz!

“Ülkemizde hafif araç üreten tesislerin konsolide verilerine bakıldığında Otomotiv sektöründe solventle yapılan yüzey işlemleri için entegre kirlilik önleme ve kontrol (MET) uygulamalarıyla gelinebilecek enerji kullanımı, su kullanımı ve atık oluşumunda AB limitlerinin oldukça altındayız.” Raporda da görüleceği üzerine iklim değişikliğinin, tüm insanlık için önemli bir risk faktörü olduğu ve küresel riskler içinde çevresel sorunların ön plana çıktığını belirten Eroldu, şunları söyledi: “Paris Anlaşması ile ortaya konan küresel ısınmanın 1,5 derecenin altında tutulması hedefine ulaşılamaması halinde, iklim krizinin çok ciddi ekonomik, sosyal ve çevresel sonuçlarının olacağı vurgulanıyor. AB’nin 2050 karbon nötr ve Türkiye’nin “2053 Net Sıfır ve Yeşil Kalkınma” hedeflerini iklim krizi ile mücadele yönünde önemli adımlar olarak görüyoruz. Son 4 yılda ortalama araç başına kapsam 1 ve kapsam 2 sera gazında yüzde 27,5 düşüş sağlanması dikkat çekici. Karbon nötr hedefine ulaşabilmek için döngüsel ekonomiye geçiş ile sağlanmalı. OSD üyesi tesislerde atıkların geri kazanım oranı yüzde 99’a ulaştı ve bu atıklar ekonomiye kazandırılmakta.”

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve eğitim öncelikli konular...

“İstihdamın öneminin yanı sıra kadın çalışanların ekonomimize katkı sağlamalarını da çok önemsiyoruz. Türkiye’nin sosyo-ekonomik anlamda gelişimi ve kadınların toplumdaki statülerinin iyileşmesi hayati bir öneme sahip. Kadınların ekonomiye katkısı otomotiv sanayinin sürdürülebilirlik açısından önemli gördüğü konuların başında geliyor. Kadın çalışan oranımız 2022 yılında 2021 yılına göre 2,3 puan artış gösterdi ve yüzde 12,3’e ulaştı. Mutlak değer olarak baktığımızda ise bu yüzde 21 gibi bir artışa denk geliyor. Aynı şekilde orta ve üst seviye yönetim kadrosunda çalışan kadın yöneticilerimizin sayısı da benzer şekilde bir artış gösterdi ve yüzde 16,2’ye ulaştı.”

Diğer sanayi kollarına da örnek olacak!

“Dünya genelindeki otomotiv sektör temsilcisi dernekler nezdinde örnekleri çok sınırlı olan Sürdürülebilirlik Raporlarımızı Türkiye adına önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu raporun, çok paydaşlı bir sektör olan otomotivi her yönüyle değerlendiren çok boyutlu bir referans olacağına inanıyorum.”

Türkiye Otomotiv Ana Sanayi Sürdürülebilirlik Raporlarına ve Türkiye Otomotiv Sanayii Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Raporu’na OSD’nin internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.


 

1 / 1

OSD (Otomotiv Sanayii Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu

OSD (Otomotiv Sanayii Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu


Diğer Haberler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.